fbpx

Защита на личните данни

От 25 май 2018г. влезе в сила новият Общ регламент за защита на данните – General Data Protection Regulation (GDRP), приет от Европейския съюз. Той позволява на гражданите на Европейския съюз (ЕС) да контролират по-добре своите лични данни.

Чл. 1. Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни - "МакДизайн" ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предлаганите услуги и продукти, описани на страницата на сайта - http://www.makshop.eu/, необходимостта от уточнение на направена от Вас поръчка, последващо изпращане на поръчан от Вас продукт/и до посочен от Вас адрес и сключване на договор за покупко-продажба от разстояние на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679.

Чл. 2. Данните, които "МакДизайн" ЕООД обработва са:

(1) Собствено име (име), бащино име (презиме) и фамилия;

(2) Адрес, населено място;

(3) Мобилен и стационарен телефон;

(4) Имейл адрес.

Чл.3. Целта, поради която се събират данните са:

(1) Регистрация в сайта - http://www.makshop.eu/. Регистрация на потребител във връзка с изпълнение на договор за покупко-продажба от разстояние;

(2) Осъществяване на връзка с Вас и изпращане на информация;

(3) Изпращане на поръчан от Вас продукт/и от страниците на сайта - http://www.makshop.eu/, до посочен от Вас адрес;

(4) Издаване на фактура.

Чл.4. С приемането на Общите условия и регистрация в сайта - http://www.makshop.eu/, и направата на поръчка, както и при извършване на поръчка без регистрация, между "МакДзайн" ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание се обработват лични Ви данни - чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

Чл.5. "МакДзайн" ЕООД не събира и не обработва лични данни, които разкриват расов или етнически произход; политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации; генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Чл.6. "МакДизайн" ЕООД не използва автоматизирано профилиране въз основа на личните Ви данни.

Чл.7. Предоставената от Вас информация ще се обработва, когато е нужна:

(1) За обратна връзка с Вас при направено запитване от Ваша страна;

(2) За изпълнението на направена от Вас поръчка;

(3) При подготвяне на пратка за изпращане на поръчан от Вас продукт;

(4) При изпълнението на законови задължения на фирми и институции;

(5) При действия в публичен интерес;

(6) При легитимен интерес на обработващия данни.

Чл.8. Вие имате право на:

(1) Достъп до личните си данни;

(2) Да поправяте грешки в личните си данни. Вие имате право да коригирате неточности в личните си данни. Това може да бъде направено директно през създадения от Вас профил или чрез заявка, направена към "МакДизайн" ЕООД;

(3) Да сте информирани относно предмета на обработка на личните Ви данни;

(4) Правото да оттеглите съгласието си за обработка по всяко време. Като с оттегляне на съгласието си за обработка на личните Ви данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви в сайта - http://www.makshop.eu/, Вашият акаунт ще стане неактивен.

(5) Да изтривате личните си данни („да бъдеш забравен“). Вие имате право да поискате от "МакДизайн" ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни.

(5.1) За да упражните правото си на „забравяне“, е необходимо да подадете искане на имейл адрес office@makdesign.eu, след като сте влезли в профила си, с цел потвърждаване на самоличността си.

(5.2) "МакДизайн" ЕООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, както и данните, необходими за защита, във връзка с отправени срещу "МакДизайн" ЕООД съдебни претенции или във връзка с доказване на свои права.

(6) Възражение – имате право да възразите относно обработването на личните Ви данни от "МакДизайн" ЕООД, включително и в случаите, когато те се използват за целите на директния маркетинг.

(7) Да бъдете уведомени при нарушение на сигурността на личните Ви данни.

(7.1) Ако се породи висок риск за Вашите права и свободи въз основа на нарушение на сигурността на личните Ви данни, "МакДизайн" ЕООД ще ви уведоми за нарушението и предприетите мерки или мерките, които предстоят да се предприемат.

(7.2) "МакДизайн" ЕООД не е длъжен да Ви уведоми, ако са предприети целесъобразни мерки за защита на Личните Ви данни, засегнати от нарушението на сигурността.

(8) Правото да подадете жалба до орган за защита на данните (ОЗД) в случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосочените условия или приложимото законодателство за защита на личните данни. Жалба може да подадете до Комисията за защита на личните данни.

Чл.9. "МакДизайн" ЕООД няма да предоставя информация, съдържаща личните Ви данни, на 3-ти лица, с изключение на:

(1) Куриерската фирма (фирмата доставчик), използвана за изпращане и доставка на поръчан от Вас продукт/и;

(2) Разкриване е възможно и в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

Чл.10. Период на съхранение на личните Ви данни.

"МакДизайн" ЕООД съхранява личните ви данни в рамките на съществуването на създадения от Вас профил в сайта - http://www.makshop.eu/. След това те се изтриват, без ненужно забавяне, с изключение на случаите, описани в чл.8 (5.2). 

Чл.11. Политика относно "бисквитките" (cookies)

"Бисквитките" (cookies) представляват пакет информация, изпратен от уеб сървър към интернет браузър, а след това връщан от браузъра всеки път, когато той получи достъп до този сървър. "Бисквитките" могат да съдържат произволна информация, избрана от сървъра, и се използват да поддържат състоянието на HTTP транзакциите, които иначе са "без състояние".

Видове "бисквитки", използвани на сайта:

(1) Задължителни "бисквитки", които ви позволяват да сърфирате в уебсайта и да използвате основните му функции.

(2) Сесийни "бисквитки", които се използват само в конкретната сесия. Действието им приключва, когато затворите браузъра или излезете от сайта.

(3) "Бисквитки" на трета страна - Google, Facebook и други. Това е услуга за уеб анализ.

(4) Други видове "бисквитки", които може да бъдат използвани на по-късен етап.

"Бисквитките" не изискват информация от личен характер и най-често не идентифицират личността на интернет потребителите. Данните, събрани при употребата на "бисквитки", могат да бъдат събирани само за улесняване на употребата от потребителя. Тези данни биват криптирани по начин, по който не се позволява на неоторизирани лица да имат достъп до тях.

Вие може да контролирате и изтривате "бисквитките" през настройките на Вашия браузър. Могат да бъдат изтрити всички или част от "бисквитките", както и да бъдат блокирани. Обикновено настройките, свързани с "бисквитките", се намират в следните менюта на избрания от вас браузър – Options, Tools или Preferences.

 

Съгласно ЗЗП ние сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация:

1.Фирма "МакДизайн" ЕООД

Булстат: 203996352

ЕИК по ЗЗДС: BG203996352

Адрес: гр.София, бул.“Васил Левски“ 60, ет.1, ап.4

МОЛ: Македонка Бориславова Иванова

E-mail: office@makdesign.eu

Телефон: +359 88 5722 020

2.Основните характеристики на Продуктите са описани на страниците на сайта - http://www.makshop.eu/.

3.Цената на всеки Продукт /с включено ДДС/ е описана на страниците на сайта - http://www.makshop.eu/.

4.Пояснения относно стойността на транспортните разходи са описана на страниците на сайта - http://www.makshop.eu/.

5.Цената на телефонния разговор е спрямо тарифата на всеки от операторите без допълнителна надценка.